Osm let po válce. Rok 1953 v Československu

Obálka knihy Osm let po válce. Rok 1953 v Československu - ilustrační foto

Kolektivní monografie nabízí bezmála čtyři desítky příspěvků, jejichž autoři zkoumali rok 1953 z různých úhlů a pokusili se složit mozaiku života celé společnosti i jejích jednotlivých segmentů. Místo zde tedy mají jak regionálně zaměřené texty, tak studie o velkých celospolečenských tématech, jako je problematika Státní bezpečnosti, role KSČ či odborového hnutí v tehdejší společnosti, průběh peněžní reformy či situace ve vědě, kultuře i sportu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 528 str., ISBN 978-80-87311-38-7 (Jihočeské muzeum), ISBN 978-80-87211-98-4 (ÚSTR)