Mgr. Václav Sixta

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 435
 • E-mail: vaclav.sixta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Teorie a metodologie historické vědy (teorie biografie)
 • Dějiny dějepisectví
 • Didaktika dějepisu a občanského vzdělávání
 • Muzeum jako paměťová instituce

Vzdělání

 • 2015 – dosud  Doktorské studium na Ústavu Českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2012 – 2014     Navazující magisterské studium na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializace Sociální dějiny, Mgr.
 • 2009 – 2012    Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historie, Bc.

Praxe

 • 9/2014 – 1/2017    Magdaléna, o. p. s. – Centrum primární prevence – Lektor primární prevence rizikového chování, zástupce vedoucí Centra primární prevence
 • 1/2014 –  11/2014   Ústav dějin UK a Archiv UK tvorba a produkce výstavy LISTOPADY k výročí 17. listopadu 1989

Výběr z publikační činnosti

 • SIXTA Václav (rec.), Pavel JANOUŠEK, Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou: úvod povahopisný. Dějiny a současnost. 2015, 8, s. 46.
 • SIXTA Václav, Moderní muzeologie pod povrchem. In: Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR (AMG ČR), roč. 14, 2014, 1, s. 29.
 • KOLÁČKOVÁ, Terezie, SIXTA, Václav. (rec.) Jak se žilo za císaře pána? [výstavní cyklus v Národním muzeu]. In: Dějiny a současnost. roč. 35, 2013, č. 4 , s. 5.
 • SIXTA Václav, Zápletky Václava Havla, Historie – otázky – problémy, 1/2016, s. 159–170.

Významnější konference

 • 2015  Účast na konferenci Memory in Southern and Western Slavic Countries, Waršava, příspěvek Museum and memory: diverse paths of reception
 • 3/2017  Účast na konferenci Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History, Waršawa, příspěvek (short presentation) Virtual museums and their publics

Další odborná činnost

 • 2014 – dosud    ÚSTR, ÚČD FF UK,  Historické dílny
 • Člen studentské části přípravného výboru konference School vs. Memory 10.- 11. 10. 2014;
 • Příprava a vedení workshopů:
  • Fotografie v didaktice dějepisu (spolu s Mgr. Terezií Koláčkovou)
  • Muzeum – škola – paměť (spolu s Mgr. Michalem Kurzem a Bc. Eliškou Borovkovou)
  • Budování státu (spolu s Bc. Eliškou Borovkovou, Mgr. Michalem Kurzem, Mgr. Jakubem Vrbou a Mgr. Jurajem Vargou)
  • Paměť – město – muzeum (spolu s Mgr. Michalem Kurzem, Bc. Eliškou Borovkovou a Bc. Kateřinou Chládkovou)
 • 2014 – 2016   Iniciátor a šéfredaktor časopisu studentů historie FF UK Obscura
 • 2014   Moderování diskuse Kritického klubu Spolku studentů historie na téma Dějiny – muzeum – identita 24. 4. 2014
 • 2011   Spolupráce na přípravě výstavy „Jak dovedu nejlépe…“, doprovodný program k Mikulášskému semináři 2011