Mgr. Václav Sixta, Ph.D.

Zástupce vedoucího Oddělení vzdělávání

Kontakt

+420 221 008 435

vaclav.sixta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu a občanského vzdělávání
 • Historická kultura
 • Teorie a metodologie historické vědy

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • 2018 Venues of victims / Venues of perpetrators. Mapping, decoding & processing the role of historical- civic education in (European) Youth Work – zástupce partnerské organizace
 • 2017–2018 Muzeum v diskuzi – člen projektového týmu

Vzdělání

 • od 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav Českých dějin – doktorské studium
 • 2012–2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – specializace Sociální dějiny – navazující magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2014–2017 Magdaléna, o. p. s. – Centrum primární prevence – lektor primární prevence rizikového chování, zástupce vedoucí Centra
 • 2014–2016 Obscura – časopis studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – iniciátor a šéfredaktor
 • od 2014 – příprava a vedení workshopů
  • Fotografie v didaktice dějepisu (spolu s Mgr. Terezií Koláčkovou)
  • Muzeum – škola – paměť (spolu s Mgr. Michalem Kurzem a Bc. Eliškou Borovkovou)
  • Budování státu (spolu s Bc. Eliškou Borovkovou, Mgr. Michalem Kurzem, Mgr. Jakubem Vrbou a Mgr. Jurajem Vargou)
  • Paměť – město – muzeum (spolu s Mgr. Michalem Kurzem, Bc. Eliškou Borovkovou a Bc. Kateřinou Chládkovou)

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2013–2014 Jagellonská univerzita, Krakov (Polsko) – semestrální studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • od 2014 Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – ÚSTR – vedení Historických dílen

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SIXTA, Václav: Minulost a výchova k občanství v učebnicích. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1, s. 73–88.
 • SIXTA Václav: Zápletky Václava Havla. Historie – otázky – problémy, 2016, č. 1, s. 159–170.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Studentská revoluce 1989, panelová výstava – společně s Blankou Mouralovou (Instalace: Klatovy 4.–30. 11. 2019)

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Olomouc, září 2018: XI. sjezd českých historiček a historiků – příspěvek Soudobé dějiny a občanské vzdělávání
 • Brno, listopad 2017: Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století – příspěvek Případ pantheon; organizace a moderování závěrečné diskuse konference
 • Varšava, březen 2017: konference Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History – příspěvek Virtual museums and their publics
 • Varšava, 2015: konference Memory in Southern and Western Slavic Countries – příspěvek Museum and memory: diverse paths of reception