Mgr. Václav Sixta (*1989)

Historik, redaktor

Kontakt

+420 221 008 435

vaclav.sixta@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Teorie a metodologie historické vědy (teorie biografie)
 • Dějiny dějepisectví
 • Didaktika dějepisu a občanského vzdělávání
 • Muzeum jako paměťová instituce

Vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • 2017–2018 Muzeum v diskuzi – člen projektového týmu

Vzdělání

 • od 2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav Českých dějin – doktorandské studium
 • 2012–2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – specializace Sociální dějiny – navazující magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2014–2017 Magdaléna, o. p. s. – Centrum primární prevence – lektor primární prevence rizikového chování, zástupce vedoucí Centra
 • 2014–2016 Obscura – časopis studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – iniciátor a šéfredaktor
 • od 2014 – příprava a vedení workshopů
  • Fotografie v didaktice dějepisu (spolu s Mgr. Terezií Koláčkovou)
  • Muzeum – škola – paměť (spolu s Mgr. Michalem Kurzem a Bc. Eliškou Borovkovou)
  • Budování státu (spolu s Bc. Eliškou Borovkovou, Mgr. Michalem Kurzem, Mgr. Jakubem Vrbou a Mgr. Jurajem Vargou)
  • Paměť – město – muzeum (spolu s Mgr. Michalem Kurzem, Bc. Eliškou Borovkovou a Bc. Kateřinou Chládkovou)

Pedagogická činnost

 • od 2014 Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – ÚSTR – vedení Historických dílen

Bibliografie

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • SIXTA, Václav (rec.) – JANOUŠEK, Pavel: Ten, který byl. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou: úvod povahopisný. Dějiny a současnost, 2015, roč. 37, č. 8, s. 46.
 • SIXTA Václav: Moderní muzeologie pod povrchem. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014, roč. 14, č. 1, s. 29.
 • KOLÁČKOVÁ, Terezie – SIXTA, Václav (rec.): Jak se žilo za císaře pána? [výstavní cyklus v Národním muzeu]. Dějiny a současnost, 2015, roč. 35, č. 4, s. 5.
 • SIXTA Václav: Zápletky Václava Havla. Historie – otázky – problémy, 2016, č. 1, s. 159–170.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2014 LISTOPADY – výstava k výročí 17. listopadu 1989. Univerzita Karlova v Praze – Ústav dějin a Archiv – tvorba a produkce
 • 2011 „Jak dovedu nejlépe…“ – spolupráce na přípravě výstavy a organizace doprovodného programu k Mikulášskému semináři 2011

Aktivní účast na konferencích

 • Varšava, březen 2017: konference Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History – příspěvek Virtual museums and their publics
 • Varšava, 2015: konference Memory in Southern and Western Slavic Countries – příspěvek Museum and memory: diverse paths of reception
 • ÚSTR – Univerzita Karlova – MŠMT ČR, Praha, 10.–11. 10. 2014: mezinárodní konference Škola vs. Paměť / School vs. Memory – člen studentské části přípravného výboru konference