Novým předsedou Vědecké rady ÚSTR se stal německý historik Detlef Brandes

Vědečtí radní ho zvolili na prvním jednání obnovené rady 15. října 2014. Profesor Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu Detlef Brandes patří k předním světovým představitelům svého oboru. Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy s důrazem na česko-německé vztahy ve 20. století. Svého času se také zasloužil o intenzivní spolupráci düsseldorfské univerzity s Karlovou univerzitou v Praze. Místopředsedou Vědecké rady byl zvolen historik Vojtěch Vlček. Jeho tématem je pronásledování katolické církve v našich novodobých dějinách (především v 50. a 60. letech 20. století) a zaměřuje se také na praktickou aplikaci historie ve školním vyučování. Ve Vědecké radě působil už v minulém období.