Návštěva studentů Univerzity Friedricha–Schillera z Jeny

Praha 15. července 2010

– skupina studentů z Univerzity Friedricha–Schillera z Jeny v doprovodu svého vyučujícího Dr. Jörga Fischera a Helmulta Schuchardta, vedoucího referátu zemské centrály pro politické vzdělávání v Durynsku navštívila Ústav pro studium totalitních režimů…