Mráz 25. února přišel – a byl z Kremlu

(5. 3. 2024) – Před několika dny se ve Vršovickém divadle MANA uskutečnil komponovaný satirický večer s názvem Mráz přichází z Kremlu, věnovaný smutnému výročí Února 1948, který byl sestaven z trefných aforismů a protirežimních veršů z tvorby lékaře a básníka Aloise Volkmana. Úvahu srovnávající a zrazující apoštoly s příslušníky Státní bezpečnosti pronesl farář Lukáš Volkman a večerem provázela rocková undergroundová kapela Svatopluk s písněmi pronásledovaného disidenta Svatopluka Karáska.

V rámci večera promluvil senátor Jiří Růžička a dále pak ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů historik Ladislav Kudrna. „Třebaže dnešní večer má mít satirický nádech, rád bych jako ředitel největší paměťové instituce zdůraznil, že právě před 76 lety nastalo pro naše země nejhorší období v jejich dějinách. Nejednalo se o žádné pokojné předání politické moci, a ani náhodou se nejednalo o politickou krizi vyřešenou podle platné Ústavy. Ne! Musíme nazývat věci pravým jménem: 25. únor 1948 byl komunistický puč, na který se komunisté připravovali již od roku 1942 v Moskvě,“ uvedl Ladislav Kudrna a dodal: „Nesmíme zapomínat, zvláště v dnešní době, kdy slyšíme z úst některých politiků slova o nové totalitě, co následovalo po komunistickém puči: masová nezákonnost, popravy nevinných lidí, rozvrácení církví a násilná kolektivizace, největší genocida duše a půdy českého venkova.“ Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů pak v rámci svého příspěvku konstatoval, že považuje za svou povinnost, aby zejména nastupující nejmladší generace pochopila, že komunismus, stejně jako nacismus, je zlo. „Národ, který zapomene na svou historii, je nucen ji opakovat. Je pouze na nás, jaký odkaz na naši minulost předáme našim dětem a vnukům,“ prohlásil na závěr svého příspěvku.

Večerem provázel Lukáš Volkman, přičemž recitace epigramů a satirických básní zazněly v podání Jana Szymika. Atmosféru události dodaly také dobové fotografie, hesla, vtipy a karikatury.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto pro ÚSTR: Alexandr Kobranov