Monografie Postaveny navzdory získala Cenu Josefa Pekaře

(27. 10. 2023) – Letošní Cenu Josefa Pekaře získala kniha Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989 historika a teologa Michala Sklenáře. Gratulujeme! Tuto knihu v minulém roce vydal Ústavu pro studium totalitních režimů spolu s Centrem pro studium demokracie a kultury.

Monografie se textem i obrazem věnuje nově postaveným sakrálním stavbám v době komunistického totalitního panství, tedy mezi lety 1948 až 1989. „Velmi mne těší, že kniha věnovaná českým církevním dějinám druhé poloviny 20. století hodnotitele zaujala a děkuji za udělení ceny, které si vážím. Publikaci jsem věnoval všem, kdo se v době komunistického totalitního panství úspěšně či neúspěšně pokoušeli postavit ve své obci nový kostel nebo novou kapli. Cenu Josefa Pekaře nevnímám jen jako výraz ocenění vlastní výzkumné práce, ale rád ji zprostředkovaně vztahuji ke všem zmíněným historickým aktérům a také ke všem, kdo mi při bádání a psaní pomáhali,“ řekl při slavnostním převzetí ceny PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D., z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vyhlášení výsledků 21. ročníku ceny, předání ocenění a představení knihy se odehrálo dne 20. října 2023 v hlavní budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze v rámci valného shromáždění Sdružení historiků České republiky. Cenu Josefa Pekaře uděluje od roku 2002 právě Sdružení historiků České republiky spolu s Pekařovou společností Českého ráje. Cílem je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru českých dějin od raného středověku do současnosti. Porota se při rozhodování řídí originalitou práce, šíří její pramenné základny, metodickou náročností, stylistickou úrovní a významem monografie pro poznání českých dějin i pro rozvoj oboru historiografie.


Michal Sklenář převzal Cenu Josefa Pekaře v rámci valného shromáždění Sdružení historiků České republiky 20. října (foto archiv M. Sklenáře)

Zpracoval MARTIN VACEK

Související: