Mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů se 5. května 2011 zúčastnili mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa v Senátu Parlamentu České republiky. Konference je součástí pásma k tomuto výročí, na jehož přípravě Ústav participuje spolu s Filozofickou fakultou UK a dalšími…