Memorandum o spolupráci s albánskou paměťovou institucí(23. 2. 2024) – Za den, kdy padl v Albánii komunistický režim, je považován 20. únor 1991. Tehdy demonstranti shodili z podstavce sochu Envera Hodži, která stála na dnešním Skandenbergově náměstí. Při výročí této události pořádá každoročně albánský Institute for Democracy, Media and Culture spolu s Konrad Adenauer Stiftung sérii vzpomínkových akcí, včetně konference s mezinárodní účastí.

Připomínky pádu komunistického režimu v Albánii se za Ústav pro studium totalitních režimů letos zúčastnil vedoucí edičního oddělení Stanislav Škoda, který jednak vystoupil na zmíněné konferenci, jednak předal řediteli ISKK (Institut pro studium zločinů komunismu a jeho následků), panu Çelovi Hoxhovi, Memorandum o spolupráci podepsané ředitelem ÚSTR Ladislavem Kudrnou. Ústav pro studium totalitních režimů tak nadále rozšiřuje portfolio zahraničních paměťových institucí, s nimiž chce úžeji spolupracovat na mezinárodních historických projektech. Těšíme se na spolupráci!NAHOŘE ZLEVA: Zástupkyně ředitele ISKK paní Armanda Hysa s kolegy historiky / Kabina čs. nákladního vozu Liaz u zdi Velvyslanectví SRN připomíná, že v roce 1990 najel Albánec Ylii Bodinaku do zdi ambasády, čímž způsobil exodus tisíců Albánců právě přes velvyslanectví a započala tím demontáž komunismu v Albánii / DOLE ZLEVA: Stanislav Škoda v přestávce konference s Ajkanou Toni(ovou), ředitelkou Úřadu správy bezpečnostních složek a se spisovatelem a bývalým disidentem Leke Tasim / S ředitelem ISKK Çelou Hoxhou na dnešním Skandenbergově náměstí

Zpracoval (text a foto) STANISLAV ŠKODA