Liberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989

Ve dnech 21.–22. srpna 2014 proběhne již XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vztahy, tentokrát na téma Každodenní život v Československu 1945/1948–1989. Dvoudenní zasedání pořádají katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.