Liberecký seminář 2012

Ve dnech 23. 8. a 24. 8. 2012 se v prostorách Technické univerzity v Liberci (Voroněžská ulice 13) uskuteční již XXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře, tentokrát na téma Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Seminář pořádá Technická univerzita v Liberci ve spolupráci se Vzdělávací nadací Jana Husa a Ústavem pro studium totalitních režimů, pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.