Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa

www.schoolxmemory.eu

Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních, tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy. Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce? Konference je financována z grantového programu Evropa pro občany.

Doprovodný program konference Škola vs. paměť?

Doprovodný program konference Škola vs. paměť? Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK zve pedagogy, studenty a další zájemce na doprovodný program konference Škola vs. paměť. Bližší informace o workshopech a registrační formulář. Workshop:

  • Dokumentární film, pátek 17. 10., FF UK Praha, 9:00 – 13:00