Konference Československo v letech 1954–1962

Státní okresní archiv v Českých Budějovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 21.–22. května 2014 konferenci Československo v letech 1954–1962. V případě Vašeho zájmu se jí aktivně zúčastnit, zasílejte přihlášky spolu s abstrakty do 15. března 2014. Více informací o možnosti se přihlásit naleznete zde