Konference 20 Years After zahájena

Praha 6. října 2009

– Mezinárodní vědecká konference „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“, pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA byla zahájena v Nostickém paláci na Malé Straně.