Konference 20 Years After pokračuje druhým dnem

Praha 7. října 2009

– Druhým dnem dnes pokračuje Mezinárodní vědecká konference „20 Years After – Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví“ pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Ministerstvem kultury ČR a za přispění agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA.