KNIŽNÍ TIP: Sborník Archivu bezpečnostních složek 20


Nové vydání sborníku č. 20 / Vpravo na fotografii Karel Vlček jako podplukovník ČSLA v 60. létech 20. století (zdroj: ABS, personální spis evid. č. 5620V)

(22. 6. 2023) – Vyšlo jubilejní – dvacáté – vydání Sborníku Archivu bezpečnostních složek. Jak je zvykem, přináší vedle zpráv, recenzí a anotací také celou řadu zajímavých odborných studií a archivních materiálů, které nota bene vznikly především na základě informací získaných z materiálů Archivu bezpečnostních složek. Aktuální vydání sborníku vychází na 375 stranách.

Tentokrát přináší sborník sedm studií a dva archivní materiály. Dana Vedra se ve své studii Obce určené k zániku věnuje vnitřnímu transferu obyvatelstva v důsledku rozšiřování vojenských cvičišť v českých zemích v letech 1940-1950. „Do kontrastu k poměrně dobře prozkoumanému fenoménu cvičiště SS Benešov následně staví přehlížené Drahansko, kdy k vyškovskému vojenskému prostoru existují jen dílčí práce,“ uvádí k materiálu ve svém úvodním slově ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Životní pouť Karla Vlčka, účastníka zahraničního odboje za druhé světové války, sleduje ve svém příspěvku Jiří Mikulka. Vlček v době první republiky sloužil v československé armádě, pak vstoupil do vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, odtud zběhl k italským partyzánům a pak se stal příslušníkem čs. armády ve Francii. Po návratu do vlasti v armádě setrval a odešel do důchodu v roce 1969 v hodnosti podplukovníka.

S organizací a činností Vojensko-politického učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Koloděje seznamuje Pavel Vaněk. „(…) jeho úkolem bylo připravit posluchače pro výkon funkce na úrovni zástupců velitelů rot pro věci politické nebo i zástupců velitelů praporů pro věci politické. Hlavní těžiště spočívalo v předmětech z oboru politického vzdělávání, zatímco ˏbojovýmˊ předmětům byla věnována necelá třetina vyučovacího času. V článku jsou podrobně popsány jak jednotlivé předměty, tak personální obsazení i průběh jednotlivých školních roků,“ prozrazuje o příspěvku Světlana Ptáčníková. Následující studie Lodníci v hledáčku zpravodajské služby autora Matouše Rusnáka mapuje životní dráhu lodníka Jaroslava Vršeckého od jeho nástupu k Československé plavbě labsko-oderské (ČSPLO) přes jeho naverbování Státní bezpečností a činnost pro britskou rozvědku až po jeho odsouzení za vyzvědačství a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a výkon trestu.Nahoře Jaroslav Vršecký po svém zatčení v roce 1955 / Fotoaparát značky Iloca a dva kousky rudy zabavené při prohlídce / Hornické sídliště v Příbrami ze dne 31. 6. 1955 (zdroj: ABS, fond V-MV, arch. č. V-2524 MV, sv. 1)

Osudy českého průmyslového designéra Vladimíra Fleissiga sledují ve své studii Karel Konečný a Monika Suková. Ředitelka ABS k tomu v úvodním slově poznamenává: „Na jeho příkladu ukazují, jak se bezpečnostní složky komunistického režimu infiltrovaly do umělecko-designérské komunity, jak režim s některými členy z uměleckých kruhů rafinovaně manipuloval a zneužíval je k domácím i zahraničním zpravodajským hrám.“ Radek Slabotínský v další studii ve Sborníku Archivu bezpečnostních složek 20 předkládá příběh patnáctiletého mladíka Ondřeje Všetečky, který v roce 1985 přepadl se zbraní v ruce jesle v Brně-Bohunicích. Všetečkův pokus vynutit si přepadením a vzetím rukojmí odchod do Rakouska skončil nezdarem. Kromě Všetečky se autor ve své studii zaměřuje i na osobu vyšetřovatele případu Karla Veselého. Poslední studie aktuálního sborníku se věnuje pokusům vojáků základní vojenské služby o překročení státní hranice v letech 1983-1989 a výsledky svého bádání v ní shrnul Lukáš Smolka. Ten zkusil vyhledat určité opakující se jevy, zjistit pohnutky a motivy zběhů, dovodit, co mohlo utíkající vojáky spojovat, jaké měli při svém útěku šance a co bylo jejich největší překážkou v cestě do kapitalistické ciziny. Závěrem také prezentuje tři specifické případy.

V kapitole Materiály přináší Sborník Archivu bezpečnostních složek 20 centrální informační a statistické kartotéky ve fondu Správy vyšetřování Státní bezpečnosti v letech 1951-1980 (uspořádal Michal Cicvárek) a materiály z Archivu bezpečnostních složek vztahující se k osobě politika, poválečného poslance a ministra, novináře a historika Huberta Ripky. Tento materiál sestavil Radim Krupica. Knižní vydání sborníku je k dispozici zdarma na vyžádání, nebo přímo v badatelnách ABS v Praze a Kanicích.Fotografie Ondřeje Všetečky z vyšetřovacího spisu z října 1985, nahoře vlevo krátká dýka s ostrou čepelí a vpravo jednoranná vzduchová pistole, jimiž byl pachatel ozbrojen (ABS, fond Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy Brno, arch. č. V-14660 BN, 1. svazek a 2. svazek, č. listu 297)

Zpracoval MARTIN VACEK