KNIŽNÍ TIP: Ministerstvo zemědělství 1938-1989


Ministr Mikuláš Bubna z Litic byl ministrem za protektorátu od 3. února 1940 do 19. ledna 1942. Snažil se provádět národně-obrannou politiku, nacistům ustupoval jen v nezbytně nutných případech. Na snímku vpravo druhý zleva s prezidentem Háchou a říšským protektorem von Neurathem (zdroj: SOA Zámrsk)

Nabídku knižních titulů Ústavu pro studium totalitních režimů před nedávnem rozšířila publikace Ministerstvo zemědělství 1938-1989 autorů Jiřího Fialky a Petra Aneva. Jak titul napovídá, kniha se zabývá dějinami českého a československého ministerstva zemědělství, nabízí nový pohled na činnost a působení úřadu v době druhé republiky, nacistické okupace a třetí republiky a přináší první zpracování dějin ministerstva v období komunistické diktatury. „Mezi roky 1938 a 1989 vedle sebe často existovalo více ministerstev se zemědělskou agendou. V rámci období druhé světové války se tak kniha věnuje nejen protektorátnímu, ale i exilovému ministerstvu zemědělství sídlícímu v Londýně. Po osvobození Československa vedle ministerstva zemědělství vzniklo ministerstvo výživy a v padesátých letech byly přechodně utvořeny další tři resorty se specializovanější zemědělskou agendou. Kniha se přednostně věnuje ministerstvu zemědělství, ale v menší míře popisuje i činnost těchto nových úřadů,“ píší autoři v předmluvě své knihy.

Monografie je rozdělena do šesti kapitol. První dvě se kryjí s dějinnými epochami, kterými české země procházely (druhá republika a protektorát). Třetí kapitola zahrnuje období od osvobození republiky do počátku komunistického převratu. Čtvrtá kapitola líčí počáteční fázi monopolní vlády komunistické strany až do roku 1956, kdy se nový společenský řád částečně stabilizoval. Následující kapitola končící rokem 1968 popisuje zejména hospodářské reformy. Poslední kapitola je věnována dvacetiletému období normalizace, na jehož počátku ministerstvo opět posílilo centrální řízení zemědělství. Kapitolu ukončuje líčení pokusů o reformy v období přestavby až do pádu komunistického režimu na podzim 1989.

Publikace Ministerstvo zemědělství 1938-1989 popisuje činnost jednotlivých ministrů zemědělství, přináší stručné životopisy těch nejvýznamnějších a přibližuje i působení dalších čelných pracovníků úřadu. Zmiňuje rovněž nejzásadnější právní předpisy, jež měly razantní vliv na život zemědělců. V neposlední řadě se kniha snaží popsat, jak se měnily kompetence ministerstva, jaký byl význam resortu v různých obdobích a kterým orgánům eventuálně podléhal. „Jednotlivé části knihy se ve způsobu narace liší. Pro každou bylo vhodnější zvolit jiný typ výkladu, jelikož popisují diametrálně odlišná období a vážou se k nim různé typy pramenů. První kapitoly například více pracují s egodokumenty, pro pozdější části knihy je zase charakterističtější systémový pohled. Zpracování dějin úřadu ovlivnila také nepřístupnost klíčových archivních materiálů, týkajících se novějšího období,“ přibližují zpracování své knihy její autoři Jiří Fialka a Petr Anev.


Zleva: Ludmila Jankovcová (ministryně výživy 1948-1954), Michal Bakuľa  (ministr zemědělství a lesního hospodářství 1956-1959), Jindřich Uher (ministr zemědělství 1953-1954) a Václav Svoboda (ministr zemědělství a výživy 1971)

Zleva: Vratislav Krutina (ministr zemědělství 1955-1956 a ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství 1961-1963), Miroslav Petřík (ministr zemědělství a výživy 1976-1981), Ondřej Vaněk (ministr zemědělství a výživy 1986-1989) a Vladislav Třeška (ministr zemědělství a výživy 1983-1986)

Knihu Ministerstvo zemědělství 1938–1989 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.

Připravil MARTIN VACEK

Foto SOA Zámrsk (1x) a Archiv Poslanecké sněmovny (8x)