KNIŽNÍ TIP: Anabáze Petra Artona


Petr Arton v Archivu bezpečnostních složek v Praze, kde byla nalezena složka s jeho dokumenty, včetně cestovního pasu (foto Adam Hradilek)

Kniha Adama Hradilka Anabáze Petra Artona nese podtitul Příběh uprchlíka z Teplic, letce RAF, obchodníka a agenta komunistické rozvědky ve Velké Británii. Kdo tedy byl Petr Arton? „Byl člověk mnoha tváří, mnoha jmen. Já jsem ho poznal až v jeho pokročilém věku, kdy mu bylo už přes osmdesát let, ale ten příběh, který mi svěřil, se odehrává v jeho dětství a mládí. Mě zaujal jako voják druhé světové války a letec RAF, to byl zprvu výchozí bod, proč jsem se o něj zajímal. Až během zpracování jeho vyprávění jsem zjistil, že jeho životní příběh byl mnohem pestřejší a barvitější, než jak jsem ho původně zaznamenal,“ říká o Artonovi autor knihy Adam Hradilek.

Šestnáctiletý židovský chlapec Salomon Apfelbaum uprchl v roce 1938 se svou rodinou před nacisty nejprve z Teplic do Prahy. Po vzniku protektorátu útěk pokračoval přes Varšavu, Vilnius, Moskvu, Vladivostok, Kobe, Šanghaj, Singapur a Kapské město, až se po téměř čtyřech letech dostal v roce 1942 do Londýna. Tím však jeho anabáze neskončila. Vstoupil do RAF, přijal jméno Petr Arton a v různých koutech Velké Británie, ale i Spojených států prodělal výcvik navigátora 311. čs. bombardovací perutě. Po výcviku létal operační lety nad Biskajským zálivem a Baltským mořem, kde s ostatními členy posádky pronásledovali nacistické ponorky a další nepřátelské cíle.

Čím se hodně vymykal od všeobecného profilu vojáků ve Velké Británii, že byl oslněn komunistickou myšlenkou, vstoupil do komsomolu a později v RAF patřil do nepočetné komunistické buňky. Po válce se vrátil do Československa a aktivně se podílel na převzetí moci komunisty. Jako agent komunistické rozvědky pak odjel zpět do Velké Británie. Zde byl po několika letech odhalen britskou kontrarozvědkou, v roce 1954 uvězněn, a nakonec vyhoštěn do Izraele, jelikož v Československu mezitím popravili či odsoudili k mnohaletým trestům jeho nejbližší komunistické spolupracovníky, a jemu hrozilo podobné nebezpečí. V Izraeli strávil zbytek života, zemřel 6. října 2021, tři měsíce před stými narozeninami a také v předvečer vydání této knihy.

Knihu tvoří převážně přepis rozhovorů, které autor pořídil v letech 2006–2015 jak v Izraeli, tak v České republice a které byly doplněny podrobným poznámkovým aparátem. Součástí knihy je též několik studií a sbírka dokumentů získaných během rozsáhlého výzkumu v archivních materiálech bývalých československých tajných služeb (civilních i vojenských) a z odtajněného spisu britské zpravodajské služby o Petru Artonovi.Petr Arton sedící vlevo a jeho posádka Liberatoru / Petr Arton jako navigátor Liberatoru v 311. čs. bombardovací peruti RAF (2x foto archiv Petra Artona)/ Foto z havárie Liberatoru u Stornoway, kterou pořídil seržant Souček (archiv Pavla Türka)

Připravil -vac-