Kniha Perzekuce mužských řeholí… byla pokřtěna v Ostravě

(15. 11. 2023) – V úterý 14. listopadu proběhla v podvečer na půdě Knihkupectví Ostravské univerzity v Ostravě přednáška a křest nové knihy historika a pedagoga Vojtěch Vlčka Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948-1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku, kterou spolu s Ostravskou univerzitou nedávno vydal Ústav pro studium totalitních režimů.

Vojtěch Vlček v přednášce, která probíhala v rámci Týdne humanitních věd, představil historii řádů i jejich fungování v současnosti, věnoval se perzekuci v zemích sovětského bloku, a především vývoji v Československu. Pojednal o obětech z řad řeholníků, o těch, kteří aktivně komunistickému režimu vzdorovali, a neopomenul ani ty, kteří s ním spolupracovali. Přednášku doprovodily v prezentaci četné archivní materiály – fotografie ukázek proticírkevní propagandy, fotografie z vězeňských spisů či zničených klášterních budov a kostelů. Následná debata probíhala i o perzekuci dalších složek církve – diecézních kněží či řádových sester – nebo zapojení některých umělců do služeb komunistického režimu, včetně proticírkevních aktivit.

Kniha Vojtěcha Vlčka, si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách Ostravské univerzity, se zaměřuje především na perzekuci řeholních řádů (internační tábory, politické procesy, akce K, věznění, oběti represí). Práce vykresluje také plastický obraz řeholníků v dobové proticírkevní propagandě v literatuře i výtvarném umění. V knize se na základě archivních pramenů i odborné literatury srovnává osudy katolické církve a řeholních řádů v jednotlivých zemích komunistického bloku a věnuje se i jednotlivým řádům v českých zemích. Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948-1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku je knihou, jež představuje syntézu dějin řeholních řádů a kongregací v padesátých a šedesátých letech 20. století a jasně ukazuje represivní charakter komunistického režimu vůči katolické církvi a náboženství.


Připravil MARTIN VACEK s přispěním autora knihy

Foto archiv Vojtěcha Vlčka