K činnosti odbojové skupiny bratří Mašínů

Příspěvek Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek k diskuzi o činnosti protikomunistické skupiny bratří Mašínů: část výpovědi Ctibora Nováka (nar. 1902 – popraven 1955) z let 1953 – 1954.