Juan de los Toyos Foundation pořádá fotografickou soutěž na téma „Demokratické hodnoty a evropské občanství“

Demokratické hodnoty a evropské občanství

jsou tématem fotografické soutěže pořádané neziskovou organizací Juan de los Toyos Foundation v rámci projektu o životě a aktivitách židovských uprchlíků ve Španělsku během 2. světové války “Between survival and inclusion: the daily and professional activity of Jewish refugees in Spain during World War II. Contributions to the European diversity and intercultural dialogue“. Soutěže se mohou zúčastnit obyvatelé států Evropské unie mladší 35 let individuálně i ve skupině, a to prostřednictvím vlastnoručně vyfocených fotografií tematizujících tyto okruhy: demokratické hodnoty, evropské občanství, totalitarismus, minulost a současnost nacistického hnutí v Evropě. Přihlášky a fotky zašlete na email roberto.diaz@fundacionjuandelostoyos.com nejpozději 23. února 2015.