Dvanáct ministrů se sešlo díky knize Ministerstvo zemědělství

(16. 11. 2023) – Jedenáct českých ministrů a jedna ministryně zemědělství se dnes sešli na Ministerstvu zemědělství v Praze na Těšnově. Ministr Marek Výborný pozval své resortní předchůdce na představení knihy Ministerstvo zemědělství 1938-1989, kterou nedávno vydal Ústav pro studium totalitních režimů.

Autoři Jiří Fialka a Petr Anev před zaplněnou aulou přítomným představili svou obsáhlou publikaci, která popisuje historii tohoto důležitého ministerstva v dějinné lince od roku 1938 do roku 1989. „Publikace kolegů Petra Aneva a Jiřího Fialky Ministerstvo zemědělství 1938 až 1989 je první knihou, která popisuje historii jednoho z vládních resortů v Československu, a to v širším kontextu. Jde o zpracování problematiky, která měla velké dopady na život společnosti jak v době nacismu, tak především v době komunismu. A která také zásadním způsobem proměnila tvář venkova. Ve spolupráci s dalšími institucemi plánuje Ústav pro studium totalitních režimů v podobných počinech pokračovat,“ řekl u příležitosti akce 1. náměstek ředitele ÚSTR Kamil Nedvědický.Na setkání pořádaném ministrem zemědělství Markem Výborným, jehož se zúčastnili i další (bývalí) ministři resortu – jmenovitě například Milena Vicenová, Petr Bendl, Jan Fencl, Ivan Fuksa, Petr Gandalovič, Marian Jurečka, Jiří Milek, Jan Mládek, Jaroslav Palas, Miroslav Toman nebo Petr Zgarba – připomněl v úvodním slovu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna i další důležitý aspekt: „Tlusté čáry za minulostí nemohou fungovat. Jsem rád, že v předvečer výročí 17. listopadu můžeme připomenout historii našeho národa. Je potřeba tyto milníky připomínat, a to především mladé generaci, neboť kdo nezná historii – je nucen ji opakovat.“

Kniha Ministerstvo zemědělství 1938-1989, která se opírá o výzkum podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, nabízí nový pohled na činnost a působení úřadu v době druhé republiky, nacistické okupace a třetí republiky a přináší první zpracování dějin ministerstva v období komunistické diktatury. Věnuje se podrobně organizační struktuře úřadu a popisuje činnost jeho složek. Je příspěvkem k dějinám státní správy a také k historii zemědělství. Rozebírá všechny hlavní procesy, které v českém a československém zemědělství ve vymezeném období probíhaly, jelikož je ministerstvo řídilo nebo zásadně ovlivňovalo. Popisuje činnost jednotlivých ministrů zemědělství, přináší stručné životopisy těch nejvýznamnějších a přibližuje i působení dalších čelných pracovníků úřadu. Zmiňuje také nejzásadnější právní předpisy, které měly razantní vliv na život zemědělců. V neposlední řadě se kniha snaží popsat, jak se měnily kompetence ministerstva, jaký byl význam resortu v různých obdobích a kterým orgánům eventuálně podléhal.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo u příležitosti vydání této knihy hostit paní ministryni a pány ministry, kteří vedli resort zemědělství v předchozích letech. Že jsme se u společného stolu sešli nejen napříč politickým spektrem, ale i novodobou historií České republiky,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný, který se svými polistopadovými předchůdci neformálně diskutoval nejen o historii zemědělství v České republice, ale především o jeho budoucnosti. Každý z ministrů rovněž od něj dostal knihu, kterou si všichni navzájem podepsali.Připravili PETRA JUNGWIRTHOVÁ a MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Martin Vacek a archiv MZE