Druhé mezinárodní badatelské sympozium

Pozvánka Druhé mezinárodní badatelské sympozium

Dne 23. září 2009 od 9:00 hod. se v budově Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční Druhé mezinárodní badatelské sympozium internetového portálu Paměť národa. Tvůrci na něm zhodnotí dosavadní zkušenosti s prací na digitálním archivu Paměť národa a představí některé inovace – především ukládání videoklipů do editačního systému. Dále bude na programu diskuze nad užívanou metodologií, společnými tématickými okruhy a možnostmi zapojení jednotlivých badatelských projektů do iniciativy Paměť národa. V rámci odpoledního bloku se představí vícero zahraničních a domácích oral history projektů.