Dostali jsme poděkování z Památníku Lidice

Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci při organizaci 9. ročníku mezinárodní internetové vědomostní soutěže pro mládež „Lidice pro 21 století“, vyhlašované Památníkem Lidice, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou UK. /…/ Letošního ročníku se zúčastnilo 2096 žáků ve věku od 10 do 19 let z ČR a Slovenska. Do soutěže škol se zapojilo rekordních 116 škol. Spolupráce renomované vědecké instituce napomáhá soutěž zviditelňovat v očích veřejnosti a pro soutěžící je tento moment významnou motivací k další účasti v soutěži, a tím i k udržování zájmu o novodobou historii,“ napsali nám ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl a ředitelka soutěže Kateřina Oplatková Rezková. Soutěž vyvrcholila 12. června 2014 v Praze v paláci Žofín slavnostním vyhlášením výsledků za účasti místopředsedy Senátu PČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pamětníků, historiků a dalších významných hostů.