Dohoda s BStU podepsána

PRAHA 8. září 2009

– Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU) podepsali v pondělí 7. září dohodu o spolupráci mezi institucemi. Slavnostního podpisu dohody se účastnil také nově jmenovaný velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Jeho Excelence Johannes Haindl, který v úvodním projevu zdůraznil význam Prahy pro občany tehdejší NDR při jejich cestě na vytoužený západ.