Dohoda o spolupráci se slovinským protějškem Ústavu

Lublaň, 3. června 2011

– Podpisem Dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně vzdělávacích projektů mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (Ústav), Archivem bezpečnostních složek (Archiv) za Českou republiku a Studijním centrem pro národní usmíření (Centrum) za Republiku Slovinsko vyvrcholila dvoudenní pracovní návštěva (2.–3. 6. 2011) delegace vedené ředitelem Ústavu Mgr. Danielem Hermanem a ředitelkou Archivu Mgr. Janou Poddanou, Ph.D.