Do ÚSTR a ABS zavítal Petr Arton, veterán 2. světové války

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů přijel začátkem září z Izraele do České republiky 94letý Petr Arton. Během týdenní návštěvy se zúčastnil několika besed, zejména pak diskuse v Židovském muzeu v Praze, uspořádané v souvislosti s probíhající výstavou Trosečníky v Šanghaji. Výstava, na jejímž vzniku se podílel i ÚSTR, zachycuje životní podmínky židovských uprchlíků v čínské Šanghaji v roce 1946. Petr Arton pohovořil s moderátorem Adamem Hradilkem o útěku z nacisty okupovaného Československa i o následující anabázi vedoucí přes Polsko, Litvu, Sovětský svaz, Japonsko, Šanghaj, Jižní Afriku, Kanadu, USA, Bahamy a Velkou Británii, kde působil jako navigátor bombardéru 311. (československé) peruti RAF.

Během pobytu v Česku Petr Arton rovněž navštívil místa spojená s vlastním životem i osudem jeho rodiny. Celou dobu jej doprovázel dokumentární štáb ve snaze zachytit jeho vzpomínky.

V Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek se pan Arton seznámil s archivními dokumenty a poskytl historikům informace ke své poválečné dráze osvětového důstojníka a spolupracovníka rozvědky, která vyvrcholila zatčením ve Velké Británii a vyhoštěním do Izraele.