DISKUZE: Perzekuce a odboj Svědků Jehovových za války

Téma perzekuce a odboje Svědků Jehovových za druhé světové války je pro německou společnost i 77 let od jejího konce navzdory výsledkům historického výzkumu stále opomíjeným tématem. Krokem k nápravě má být pomník pronásledovaným a zavražděným Svědkům Jehovovým, který plánuje v Berlíně vybudovat Spolková vláda. Prvním krokem k tomuto cíli byla přednáška a následná diskuze na toto téma, která se pod názvem Badatelé Bible – příběh neuvěřitelné odvahy konala 4. října v berlínském muzeu Topografie teroru z popudu Stálé konference památníků nacionálního socialismu v Berlíně a okolí.

Křesťanská společnost Svědků Jehovových, která se nazývala též Vážní badatelé Bible, byla v Německu systematicky pronásledována od roku 1933, v nacisty okupované Evropě od roku 1938. Téměř 14 tisíc Svědků Jehovových, mužů i žen, bylo internováno, z nich 4200 v koncentračních táborech, kde byli stigmatizováni „fialovým trojúhelníkem“. Minimálně 1700 Svědků Jehovových přišlo o život. Největší skupinu mezi nimi tvořili odpírači vojenské služby. Jejich osud přispěl k zakotvení základního práva na odmítnutí vojenské služby do německé ústavy. Také v době komunismu a v mnoha autoritářských státech Evropy byli Svědkové Jehovovi ve 20. století pronásledováni, přičemž opětovně byly vězněny a šikanovány i někdejší oběti nacismu.

„Cílem diskuze je poukázat v širší evropské perspektivě na pronásledování této spíš opomíjené skupiny obětí v době nacismu a komunismu. Jejich odboj proti nacismu se projevoval zejména odpíráním služby v německé armádě, odmítáním Hitlerova pozdravu a odmítáním práce pro válečný průmysl. Tisíce Svědků Jehovových tak skončily v koncentračních táborech nebo jiných internačních zařízeních nacistické říše, stovky jich byly popraveny, mnoho dětí bylo dáno na převýchovu. Dnes jsou v Evropě terčem represe například v Ruské federaci,“ přibližuje hlavní obsahovou linii diskuze historička Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Pavla Plachá, Ph.D., která byla pořadateli oslovena, aby diskuzi moderovala. Té se zúčastnili přední němečtí odborníci na historii nacismu – Prof. Dr. Wolfgang Benz, Prof. Dr. Detlef Garbe a Dr. Tim Müller. Přednáška a diskuse o pronásledování a odboji Svědků Jehovových v nacisty okupované Evropě byla přednášená online, následně vznikl i její záznam.


Zpracoval MARTIN VACEK