Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají v pátek 19. června Den otevřených dveří v budovách ABS – Na Struze 3, Praha 1 a Brno-Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3. Program dne otevřených dveří se bude skládat z komentovaných prohlídek budov (ABS Na Struze – každou celou hodinu od 10 do 14 hodin, ABS Brno-Kanice v 10, 11 a 13 hodin, ÚSTR Siwiecova – každou půlhodinu od 14 do 17 hodin) a tematického filmového a hudebního večera o československém undergroundu, kterým provede František Stárek Čuňas. Undergroundový večer začíná v 18.30 v garáži budovy ÚSTR.