V památníku Vojna jsme uctili Den boje za svobodu a demokracii

(23. 11. 2023) – Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii (každoročně 17. listopadu) probíhaly vzpomínkové akce nejen na Národní třídě, ale také na dalších místech republiky. Pietní akt například proběhl rovněž v někdejším komunistickém lágru Vojna v Lešeticích u Příbrami, kde političtí vězni až do roku 1961 těžili uranovou rudu.

Zde si tento památný den připomněli zástupci nejen politických či veřejných sfér, ale i členové různých zájmových spolků, paměťových institucí a široká veřejnost. U kovové skulptury věnované potomky jednoho z mnoha politických vězňů pokládali květiny a zapalovali svíčky. Na úvod ceremoniálu zazněla slova ředitele Hornického muzea města Příbram pana Josefa Velfla, který připomněl uzavření příbramské Vysoké školy báňské koncem roku 1939, kdy se někteří vysokoškolští profesoři, pod pohrůžkou vězení či totálního nasazení, stali nedobrovolnými konstruktéry a kreslíři nacistických Vergeltungswaffe čili odvetných zbraní typu V-1 a V-2. Hejtmanka Středočeského kraje paní Petra Pecková ve své řeči vyslovila úctu a díky za vybojovanou svobodu, která by bez mnoha obětí nemohla zažehnout jiskru naděje. Zakončila ji známou citací politického vězně, básníka, dramatika, spisovatele a scénáristy Jiřího Stránského: „Tak se narovnej, blbče, a hned ti bude líp. Ale musíš se narovnat i uvnitř.“

Historik Petr BlažekÚstavu pro studium totalitních režimů poté vyzdvihl osobní odvahu a činnost osob v třetím odboji a při této příležitosti připomněl příběh posledního popraveného odbojáře Vladivoje Tomka. „Sedmnáctý listopad bývá nejčastěji spojován se známými událostmi let 1939 a 1989. Je ovšem také výročním dnem popravy Vladivoje Tomka, který byl v 27 letech oběšen 17. listopadu 1960 v podzemí pankrácké věznice. Vladivoj Tomek založil na počátku padesátých let, kdy studoval gymnázium, odbojovou protikomunistickou skupinu. Nejvýraznějším činem bylo přepadení vojenské hlídky 16. prosince 1952, během níž byl zastřelen jeden voják. Společně s přáteli Tomek plánoval také různé další akce, například bombový útok na budovu ÚV KSČ v Praze 1. Teprve letos bylo nalezeno místo v pankrácké věznici, kde byla v první polovině šedesátých letech 20. století zničena urna s jeho popelem. A stejně skončily urny dalších desítek politických vězňů.“

Na závěr pietního aktu v někdejším komunistickém lágru Vojna v Lešeticích u Příbrami zazněla hymna České republiky v podání dechového orchestru, což dojemným způsobem kontrastovalo s místem bolesti, ale i naděje. Ukončení pietní akce završila Modlitba pro Martu, kdy jen melodie teskné trubky v pozdním mrazivém odpoledni, při sluncem ozářených haldách vytěžené hlušiny, dokreslovala nejen nabytou svobodu, ale i její křehkost a pomíjivost.


Připravil JAN PROCHÁZKA, zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / JAN PROCHÁZKA