UDÁLOST: Bývalý šéf MI6 navštívil Archiv bezpečnostních složek

Koncem minulého týdne krátce navštívil Prahu sir Richard Dearlove, bývalý šéf britské zpravodajské služby, známé jako MI6, aby svými vzpomínkami přispěl do připravovaného dokumentu o dějinách a činnosti Státní bezpečnosti v bývalém Československu. Při této příležitosti došlo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů k předání svazků, které na něj Státní bezpečnost vedla.

Praha 17. 5. – Sir Richard Dearlove vystudoval historii na universitě v Cambridge a v roce 1966 se stal příslušníkem britské zpravodajské služby SIS (Secret Intelligence Service), známé jako MI6. Postupně působil v Nairobi, Praze, Paříži, Ženevě a Washingtonu. Svou zpravodajskou kariéru Dearlove zakončil jako ředitel SIS v letech 1999 až 2004. Získal Řád britského impéria a poté se podílel na řízení univerzit v Londýně a Cambridge a v současnosti patří nadále k vlivným hlasům v britském veřejném životě.

Richard Dearlove během svého působení na britském velvyslanectví v Praze v letech 1973 až 1976 utajeně řídil významného agenta, „krtka“ ve Státní bezpečnosti, příslušníka československé kontrarozvědky majora Miloslava Kroču. Tuto činnost ukončilo náhlé Kročovo úmrtí, po němž se o jeho dvojím životě zcela náhodou StB dozvěděla. Podle Dearlove intenzívní tajná spolupráce Kroči s MI6 dlouhodobě zcela ochromovala jakoukoliv činnost StB proti Velké Británii a mimořádným způsobem přispěla v boji Západu ve studené válce proti Sovětskému svazu a jeho východnímu bloku. Za to by si Miloslav Kroča podle něj zasloužil ocenění státním vyznamenáním in memoriam.

Miloslav Kroča vstoupil do KSČ v roce 1945 jako dělník, v roce 1953 se stal příslušníkem SNB nejprve na Moravě a od roku 1957 na rozvědce – I. správě MV. V letech 1961-1962 vystudoval školu KGB v Moskvě. Poté byl přeřazen ke kontrarozvědce StB v Praze, kde pracoval na „britském úseku“. Dosáhl hodnosti majora. Byl hodnocen jako spolehlivý, pracovitý a zkušený operativec. Zemřel náhle ve věku padesáti let v roce 1976 na srdeční slabost. Až poté Státní bezpečnost náhodně zjistila, že se jednalo o dlouholetého spolupracovníka SIS. Britské rozvědce předával poznatky o činnosti svých kolegů, jiných součástí StB, o struktuře, kádrovém obsazení a metodách práce StB. Mohl prozradit více než 500 tajných spolupracovníků StB a 200 osob rozpracovávaných i dostupné informace o spolupráci StB s KGB. Znal veškerá kontrarozvědná, rozkladná a propagandistická opatření proti britskému zastupitelskému úřadu v Praze. Mezi opatření patřily kádrové přesuny v StB, ukončení spolupráce s řadou provalených agentů a různá dezinformační opatření a zpravodajské hry.

Historik Prokop Tomek, který se o případu Kroči zmínil například v Securitas Imperii 14 říká: „O Kročově případu se sice již několikrát psalo, nicméně veřejnosti není příliš znám. Až nečekaná zmínka případu sirem Dearlovem při jedné veřejné akci v nedávné době zaujala tvůrce a spolupracovníky připravovaného televizního dokumentu ŠtB: Prísne tajné natolik, že případu Sup nakonec věnovali jeden z dílů jako příkladu pronikání západních zpravodajských služeb do Státní bezpečnosti. Podotýkám, že i takovéto dílčí zveřejnění konkrétní agenturní spolupráce není pro britskou zpravodajskou službu obvyklé a je naprosto unikátní.“ Televizní 20dílný dokumentární seriál ŠtB: Prísne tajné vzniká na Slovensku v produkci společnosti B-production v koprodukci RTVS a České televize za odborného dohledu autora námětu Fedora Blaščáka. Na obrazovkách by se seriál měl v obou republikách objevit už letos na podzim.

Tvůrci zmíněného dokumentárního seriálu sira Dearlove zkontaktovali a pozvali v minulém týdnu k natáčení do Prahy. Při této příležitosti pak s přispěním Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek (ABS), zastoupené ředitelem Ladislavem Kudrnou, prvním náměstkem Kamilem Nedvědickým a historikem Prokopem Tomkem mu spolu s televizními tvůrci a dalšími historiky včetně Pavla Žáčka, předsedy Výboru pro bezpečnost PS PČR, předali kopie spisů vedených Státní bezpečností na jeho osobu v letech 1973 až 1977 a kopii vyšetřovacího spisu Kročova případu. Sir Dearlove s chotí navštívili badatelnu ABS a nad originály dokumentů StB zavzpomínali na život v Praze před padesáti lety. Richard Dearlove přicestoval do Prahy po mnoha letech a v rámci jeho návštěvy se podařilo zprostředkovat i setkání s dcerou majora Miloslava Kroči.