Armáda ocenila 33 osobností za aktivní protikomunistický odboj


(24. 11. 2023) – Ve středu 22. listopadu 2023 se v prostorách sálu Armádního muzea Žižkov uskutečnilo slavnostní předání pamětního odznaku za aktivní odbojovou činnost proti komunistickému režimu.

Odznak s nápisem Odboj a odpor 1948–1989 z rukou Františka Šulce, náměstka ministryně obrany, převzalo celkem třiatřicet osobností. Mezi oceněnými byli letos například Ladislav Šenkýř, vydavatel samizdatového časopisu Ječmínek, Dušan Pořízek, sběratel podpisů pro petici Několik vět nebo Věra Zemanová, distributorka samizdatového a exilového tisku. „Jste pro mě velké osobnosti, které dokládají morální sílu našeho národa. O vašich skutcích se musí učit děti ve školách. Musí vědět, co znamenají Charta 77, petice Několik vět, občanská iniciativa Hnutí za svobodu, disident, samizdat, underground či exil. Tyto pojmy jsou úzce spojené s třetím odbojem a vy jim dáváte svou tvář a svůj příběh hrdého a svobodného člověka. A já vám za tuto vaši odvahu a životní přesvědčení mnohokrát děkuji,“ řekl hned na úvod náměstek Šulc.

Slavnostního obřadu se účastnil také Jiří Liška, člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů spolu s jeho ředitelem Ladislavem Kudrnou. „Události spojené s předáváním ocenění vnímám jako události nesmírně důležité, neboť ze své podstaty připomínají historický kontext a vůbec dějiny dané země a jako občan České republiky a vlastně i jako historik si podobných akcí nesmírně cením. Jsem rád, že jsem opět mohl být přítomen slavnostnímu ceremoniálu. Řadu oceněných znám osobně, jejich statečnosti a odhodlání si považuji, neboť pro naši zemi vykonali obrovský kus práce,“ prohlásil Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Osvědčení o účasti v protikomunistickém odboji uděluje ministerstvo obrany na základě zákona o odboji a odporu proti komunismu, a to už od roku 2011. V minulých letech byl titul člena třetího odboje udělen například expředsedovi vlády a Senátu Parlamentu České republiky Petru Pithartovi, katolickému knězi Tomáši Halíkovi nebo písničkářce Dagmar Vokaté.Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto MNO / Jan Kouba