Uspořádali jsme prezentaci Encyklopedie českých právních dějin

  • Termín: 24. 10. 2017, 17:00
  • Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických)

Ústav pro studium totalitních režimů, Evropská společnost pro právní dějiny a Parlamentní knihovna uspořádaly slavnostní uvedení VIII. a IX. svazku Encyklopedie českých právních dějin, které se uskutečnilo v úterý 24. října 2017 od 17 hodin v Informačním středisku Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických). Encyklopedie obsahuje kompletní soubor politických procesů od nejstarších dob po současnost. Knihu uvedou historik Tomáš Bursík, autor projektu Karel Schelle a Petr Pithart. Moderovat bude ředitel ÚSTRu Zdeněk Hazdra.

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území České republiky.

Encyklopedie českých právních dějin je strukturována do několika částí. Kromě vstupních úvodních studií osvětlujících vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní České republiky a vývoj právní vědy, je stěžejní částí encyklopedie komplex obsahující věcná hesla. Samostatnou část encyklopedie tvoří několikasetčlenný soubor životopisů předních českých a československých právníků. Doplňky encyklopedie jsou přílohy a podrobný přehled právních dějin v datech. Jednotlivá hesla jsou doplněna podrobnou bibliografií a odkazy, provázanými s ostatními hesly.

Více na: www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz

Videozáznam

Ohlasy v médiích

Encyklopedie právních dějin je v polovině, píší ji stovky autorů – 23. 10. 2017, ceska-justice.cz

Dvacet svazků, 750 autorů. Práce na Encyklopedii českých právních dějin jsou v polovině – 26. 10. 2017, irozhlas.cz

Fotogalerie