Zveme na prezentaci knihy o protikomunistické organizaci Opus bonum

  • Termín: 06. 02. 2020, 19:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Petr Placák představí svou novou knihu Křesťanský zápas o českou věc – Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v čs. exilu, věnovanou jedné z nejpozoruhodnějších protikomunistických iniciativ, které se díky své otevřenosti podařilo na katolické půdě spojit v odporu proti pražskému normalizačnímu režimu nejrůznější proudy exilu – od konzervativců přes liberály a zelené k exkomunistům, příslušníky české šlechty, stejně jako stoupence čs. undergroundu, katolíky a evangelíky nebo aktivisty židovského původu.

Hosté při křtu knihy budou: spisovatel Ivan BinarDana Němcová, vídeňský hostinský Jiří Chmel a redaktor Rádia Svobodná Evropa Martin Schulz.