Zveme na představení Akce Jizerka

  • Termín: 20. 04. 2022, 18:00
  • Místo konání: Divadlo u Valšů, Karolíny Světlé 18, Praha 1

Studenti Právnické fakulty UK pod vedením režiséra Víta Mazánka představují prostřednictvím divadla faktu vybraný politický proces padesátých let. Rekonstruovaný proces se odehrál v říjnu roku 1949 před Státním soudem v Praze a byl důsledkem událostí z léta tohoto roku, kdy byla skupina mladých skautů při pokusu o přechod hranic brutálně postřílena členy StB a SNB.

Při přípravě představení čerpali studenti z originálních archivních pramenů vztahujících se k danému procesu. Součástí představení je také přednáška historika Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů a následná beseda nad politickými procesy a realitou 50. let v Československu.

Akce se koná ve spolupráci Divadla u Valšů, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu pro studium totalitních režimů a Národního archivu.

Vstupenky lze zakoupit zde.