Zveme na přednášku o kolektivním násilí v českých zemích v letech 1944-46

  • Termín: 30. 11. 2017, 17:00
  • Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 6/18, Praha 1 (v podloubí paláce Smiřických)

Přednáška historika Jaromíra Mrňky, Ph.D., bude zaměřena na akty kolektivního násilí, které se vyskytovaly v prostoru českých zemí v období let 1944 až 1946. Překročením zažitých mezníků odhalí vysokou úroveň výskytu násilných interakcí jako zásadního prvku spojujícího závěrečné operace druhé světové války s následujícími poválečnými týdny a měsíci. V makrosociální topografii kolektivního násilí budou identifikováni klíčoví aktéři těchto situací, reprezentovaní jak příslušníky nacistických ozbrojených složek, tak partyzány nebo příslušníky řádné československé armády. Na konkrétních případech potom budou rozkryty sociální mechanismy umožňující eskalaci násilných konfrontací do masových ukrutností, které se odehrávaly v posledních letech války a v těsně poválečném období.

Zdroj náhledové fotografie: Národní archiv, fond 785, Fotodokumentace 1897–1975

Videozáznam

Fotogalerie