Spolupořádali jsme diskuzní večer na podporu Memorialu

  • Termín: 13. 01. 2022, 18:00
  • Místo konání: Městská knihovna, Mariánské náměstí, Praha

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra svým slovem uvedl setkání na podporu ruského sdružení Memorial s názvem Kauza Memorial: Aktuální zápas Ruska o minulost, které v Městské knihovně v Praze 13. ledna 2022 zorganizovaly Paměť národa, Ústav pro studium totalitních režimů a Memorial Česká republika.

Akce měla připomenout nedávné rozhodnutí ruského soudu o likvidaci Mezinárodního Memorialu a Lidskoprávního centra Memorial, dvou hlavních poboček sdružení Memorial. V rámci debaty obecenstvo zhlédlo film Znovu nepřátelé lidu, který je nyní s českými titulky dostupný na youtube kanálu Knihovny Václava Havla. Zároveň byla vyhlášena sbírka na podporu ruského Memorialu.

Ústav pro studium totalitních režimů spolupracuje se sdružením Memorial už od roku 2008. Jde o vzájemně prospěšnou spolupráci.

Memorial řadu let poskytuje konzultace historikům ÚSTR ohledně výzkumu v ruských archivech, včetně pomoci při získávání archiválií týkajících se např. obětí tzv. velkého teroru. Výsledky výzkumu v projektu ÚSTR Čechoslováci v Gulagu na oplátku pomáhají rozšiřovat databázi obětí sovětských represí, kterou spravuje Memorial. Pomoc pracovníků Memorialu při natáčení dokumentárního cyklu České televize Čechoslováci v Gulagu přímo na území bývalého SSSR byla neocenitelná. Spolupráce při výzkumu protestů proti okupaci Československa v roce 1968 na sovětském území vyústila v sérii publikací, výstav a připomínkových akcí.

V neposlední řadě se ÚSTR stal koordinátorem české verze projektu Poslední adresa, původně iniciovaného sdružením Memorial. Umístěním tabulky v místě posledního bydliště projekt připomíná nejen oběti komunistických represí v Česku, ale i popravené krajany na bývalém sovětském území – v Rusku a na Ukrajině.

Dobré vztahy ÚSTR a Memorialu byly každoročně potvrzovány také pracovním seminářem spolupořádaným velvyslanectvím ČR v Moskvě. Tuto tradici bohužel narušila pandemie coronaviru.

Vzhledem k neúnavné snaze Putinova režimu zlikvidovat Memorial je ÚSTR připraven hledat takové formy spolupráce, která by naše dlouholeté vážené partnery neohrožovala.