Zúčastnili jsme se Pražského festivalu vzdělávání

  • Termín: Od 14. 11. 2019, 09:00 do 16. 11. 2019, 18:00
  • Místo konání: Průmyslový palác, Výstaviště Holešovice

Ve dnech 14. – 16. listopadu se Ústav pro studium totalitních režimů představil na Pražském festivalu vzdělávání (The Prague Education Festival, PREF) v Průmyslovém paláci na Výstavišti Holešovice. Ojedinělou akci pořádaly mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz. Festival se zaměřil na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Cílem akce bylo inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání dětí a vytvořit platformu, v rámci které mohou odborníci sdílet aktuální trendy, technologie a zkušenosti s učiteli, žáky i rodiči a společně je zavádět do škol.

Součástí festivalového programu byly workshopy, na kterých vystoupili také lektoři z Oddělení vzdělávání ÚSTR.

Workshopy Ústavu pro studium totalitních režimů

Čtvrtek 14. listopadu, 11:15 – 12:15

Dějiny v laboratoři (Čeněk Pýcha)

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

Čtvrtek 14. listopadu, 16:15 – 17:15

Učebnice dějepisu pro 21. století (Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert)

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

Pátek 15. listopadu, 9:15 – 10:15

HistoryLab.cz (Kamil Činátl)

Jak zapojit do výuky dějepisu práci s prameny? Digitální aplikace HistoryLab nabízí interaktivní prostředí, v němž mohou žáci využít různorodé nástroje, aby rozvíjeli schopnost analyzovat a interpretovat prameny. HistoryLab se zaměřuje na podporu historické gramotnosti. Aplikace je v testovacím provozu od roku 2016. Workshop nabídne praktické ukázky práce s prameny v digitálním prostředí.

Pátek 15. listopadu, 12:15 – 13:15

Dějiny v laboratoři (Václav Sixta)

Zveme vás do historické laboratoře, kde kolaps komunistického režimu v Československu probereme v širších souvislostech s důrazem na analýzu historických pramenů. Dotkneme se dalších protestů spojených s historickými výročími (například 28. října 1988 nebo Palachův týden v lednu 1989), ale i širších mezinárodních souvislostí (trabanty v Praze). Zaměříme se i na to, jaké změny přinášel nový režim a jaká očekávání mohli mít českoslovenští občané na začátku roku 1990 (novoroční prezidentský projev 1988 versus 1990). Workshop představí badatelsky orientovanou výuku, jak se ji snaží program Dějepis v 21. století zavádět na českých školách.

Sobota 16. listopadu, 15:15 – 16:15

Učebnice dějepisu pro 21. století (Jaroslav Pinkas, Jaroslav Najbert)

Připravujeme novou učebnici pro 9. ročník ZŠ věnovanou výuce soudobých dějin od konce první světové války po naši současnost. Rádi bychom vám představili nejen koncept, ale i dílčí výstupy tohoto projektu. Učebnice je více než jenom učební pomůcka, je to indikátor naší historické kultury, ilustruje náš způsob vztahování se k minulosti. Naše učebnice je pokusem tuto minulost vykládat jako otevřený problém, nikoli uzavřenou, k naučení připravenou odpověď. Současné učebnice dějepisu čelí kritice jak ze strany učitelů, tak didaktiků. Jedni i druzí jim vytýkají přetíženost faktografií, neúměrný rozsah, který nelze „odučit“, odtrženost od světa dětí. Jako bychom učebnice psali hlavně pro dospělé, nikoli pro děti. Naše učebnice se pokouší oslovit primárně žáky. Zatímco ve většině českých učebnic najdeme výkladové texty, čas od času „zpestřené“ nějakým ilustračním obrázkem, naše učebnice je založena na tzv. analyticko-syntetickém modelu, v němž polovinu obsahu tvoří prameny opatřené učebními úlohami. Učebnice vychází z konceptu badatelsky orientované výuky, každé téma je rámováno otázkou, na niž mají žáci najít odpověď pomocí studia souboru pramenů a výkladového textu, který tyto prameny kontextualizuje. Učebnice má představovat souhrn soudobého historického vědění, ovšem srozumitelnou a pochopitelnou formou.

Sobota 16. listopadu, 16:15 – 17:15

Studenti (opět) v hlavní roli: o demokratické revoluci s žáky i učiteli (Vojtěch Ripka)

Dokážete si představit, že se nazpaměť učíte o tom, jak se studenti v roce 1989 odhodlali vzepřít se stávajícím pořádkům? Demokratická revoluce v Československu je tématem, které přímo vybízí k tomu, abychom překročili velké, uzavřené učebnicové vyprávění. Budeme diskutovat s učiteli Hanou Hrádkovou ze Střední školy automobilní a informatiky z Prahy, Martinem Vonáškem z ostravského Gymnázia Hladnov a jejich žáky. Zaměříme se na způsob, jakým nejen Listopad uchopit badatelsky a naučit se přitom víc, než jen opakovat cizí pohledy. Programem provede Vojtěch Ripka.

Více o programu The Prague Education Festival naleznete zde.

Fotogalerie