Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme na přednášku o tzv. zvláštním táboře v Bystřici u Benešova

  • Termín: 06. 06. 2023, 18:00
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme v úterý 6. června  2023 v 18 hodin na vystoupení historika Tomáše Zouzala k tématu Sonderlager Bystřice – tábor pro židovské míšence a manžele židovských žen. Přednáška se uskuteční v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Přednáška bude věnována tzv. zvláštnímu táboru v Bystřici u Benešova, kde byli v letech 1944-1945 internováni muži „smíšené krve“ z česko-židovských rodin a manželé Židovek. Tábor byl specifický také svým umístěním ve vojenském prostoru SS, na jehož budování se internovaní podíleli nucenou prací. Nacházeli se mezi nimi lidé různých profesí, včetně osob vysokoškolsky vzdělaných či umělců, z nichž nejznámější byl Miloš Kopecký.