Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme na přednášku Adama Hradilka o Petru Artonovi

  • Termín: Od 21. 03. 2023, 18:00 do 21. 03. 2023, 19:30
  • Místo konání: Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V rámci série přednášek pořádaných ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zveme v úterý 21. března v 18 hodin na vystoupení historika Adama Hradilka k tématu Anabáze Petra Artona. Přednáška se uskuteční v Auditoriu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, Praha 1.

Historik Adam Hradilek představí životní příběh Petra Artona (1922–2021), uprchlíka před nacismem, letce RAF a poválečného agenta čs. komunistické rozvědky ve Velké Británii vyhoštěného v roce 1954 do Izraele, a to nejen z perspektivy vlastního Artonova vyprávění, ale i archivů československých a britských tajných služeb. Během přednášky bude rovněž prezentována kniha věnovaná Petru Artonovi, vydaná v roce 2021 ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a Post Bellum.

Termíny přednášek

28. 2. 2023, Jan Dvořák: Historie jedné hereze – rodina Freundových v soukolí totalitních režimů

21. 3. 2023, Adam Hradilek: Anabáze Petra Artona

25. 4. 2023, Martin Jindra: Bílkův „Mojžíš“ před Staronovou synagogou

11. 5. 2023, Marián Lóži: Eduard Goldstücker – životní trajektorie československého intelektuála ve 20. století

Červen 2023, Tomáš Zouzal: Tábor pro árijské partnery ve smíšených manželstvích v Bystřici u Benešova