Prezentace knihy Kooperation und Kontrolle. Die Arbeit der Stasi-Operativgruppe im sozialistischen Ausland

  • Termín: 22. 11. 2016, 18:00
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Kniha popisuje struktury a způsoby práce operativních skupin východoněmecké Státní bezpečnosti, jež dohlížely v socialistické cizině na občany Německé demokratické republiky a snažily se bránit jejich útěkům do západních zemí. Od počátku sedmdesátých let 20. století cestovalo stále více občanů NDR jako studenti, turisté nebo pracovní síly do socialistické ciziny. Východoněmecké Ministerstvo státní bezpečnosti pokládalo proto za nutné rozšířit nároky na maximální kontrolu svých občanů i mimo vlastní státní hranice a trvale umístit „operativní skupiny“ ve spřátelených zemích. Jakkoli se s rozdílnými úspěchy v jednotlivých státech dařilo expandovat v dohledu nad občany NDR i do zahraničí, tempo vytváření přeshraničních sítí tajné policie zůstávalo přesto pozadu za tempem stále silnějšího propojování jednotlivých společností.

Prezentace i následná diskuse proběhla v němčině s tlumočením do češtiny.

Hosté: Georg Herbstritt (BStU), Tomáš Vilímek (ÚSTR a ÚSD AV ČR)