Představení knihy Pavla Tigrida „Volá Londýn“

  • Termín: Od 14. 02. 2018, 19:00 do 14. 02. 2018, 20:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Pavel Tigrid (1917–2003) byl mimořádnou osobností českých, československých i evropských dějin dvacátého století. Vyrůstal v demokratické Československé republice, odkud unikl v březnu 1939 před smrtelným nebezpečím nacismu do londýnského exilu. V Londýně rozvinul své schopnosti novináře, spisovatele, dramatika, redaktora, ale i rozhlasového hlasatele. Po boku britských přátel se naučil tajům rozhlasové práce v propracované organizaci BBC. Všechny své zkušenosti bohatě využil nejprve jako neohrožený novinář v poválečném Československu, v době nového dlouhého exilu se pak stal tvůrcem programového schématu rozhlasové stanice Svobodná Evropa vysílající z Mnichova svobodný program pro občany komunistického Československa. V polovině padesátých let založil časopis Svědectví, jednu z nejdůležitějších kulturních institucí československého exilu s přesahem k domovu. Mnoho potřebného pro tuto významnou práci se naučil právě za války v Londýně.

Tigrid se vracel ke své minulosti s vrozenou střídmostí. Těsně po válce napsal dnes už pozapomenutý reportážní text Volá Londýn. V něm zachytil prožitek válečného Londýna, BBC i československého exilu. Text je doplněn ukázkami Tigridových dosud nepublikovaných relací pro válečné vysílání BBC a studií věnovanou kontextu Tigridova života ve válečném exilu i osudům Tigridových přátel a souputníků, které rozptýlily složité a tragické události poválečných československých dějin.

Knihu uvedou a o Tigridově práci i životě budou hovořit editor Prokop Tomek (Vojenský historický ústav Praha), Petr Orság (vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci), Jiří Plachý (Vojenský historický ústav Praha) a novinář Petr Brod.

Publikaci Volá Londýn. Ze zákulisí československého vysílání z Londýna vydává Ústav pro studium totalitních režimů u příležitosti stého výročí narození Pavla Tigrida. Více informací o knize naleznete zde.

Prohlédněte si fotogalerii z večera.

Videozáznam (© Knihovna Václava Havla)