8. 3. / Politický proces Glomb a spol. – skupina Blesk (divadlo)

  • Termín: Od 08. 03. 2024, 15:30 do 08. 03. 2024, 17:00
  • Místo konání: Hlavní síň Vrchního soudu v Praze, nám. Hrdinů 1300, Praha 4
Ilustrační foto ze zkoušek letošní rekonstrukce politického procesu (foto archiv Terezy Blažkové)

Politické procesy patřily k jedné z mocenských opor komunistického režimu. Sloužily nejen k eliminování politických odpůrců, ale i k zastrašování a ovládání obyvatelstva Československa. Mechanizmy politických procesů, a s nimi spojenou propagandu, již mnoho let připomíná festival Mene Tekel.

V jeho rámci se každoročně koná také divadelní rekonstrukce politického procesu, která vychází ze skutečných událostí. Tento rok studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy zrekonstruovali politický proces Glomb a spol., který připomíná osudy velmi mladých lidí, často gymnaziálních studentů, a jejich činnost v protikomunistické skupině Blesk. Právě tento politický proces velmi názorně ilustruje represivní podstatu komunistického režimu v Československu.

„Z celé struktury této ilegální organisace jest patrno, že se skládá převážně z osob mladistvých, které pod vlivem zahraničního rozhlasu rozhodly se pracovati proti lidově demokratickému státnímu zřízení, při čemž neštítily se ve své zaslepenosti a nenávisti k tomuto boji používati nejodpornější prostředky a jest zcela jasné a prokázané, že v případě nebyla-li by tato organisace zlikvidována, došlo by k několika politickým vraždám příslušníků KSČ a osob majících kladný postoj k našemu zřízení a došlo by k sabotážím většího rozsahu…“ Citace pochází z trestního oznámení Státní bezpečnosti, jež se stalo podkladem pro sestavení obžaloby.

Akce se koná za přispění Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu pro studium totalitních režimů a Národního archivu a pod záštitou festivalu Mene Tekel v pátek 8. března 2024 od 15.30 h v Hlavní síni Vrchního soudu v Praze. Vstup je volný.