25. 2. / Mráz přichází z Kremlu (debata)

  • Termín: 25. 02. 2024, 19:00
  • Místo konání: Vršovické divadlo MANA, Na Kovárně 967/1, Praha 10

Komponovaný satirický večer k výročí 25. února 1948 a následujících let totality. Uslyšíte trefné aforismy a protirežimní verše z tvorby lékaře a básníka Aloise Volkmana. Během večera promluví také historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna a senátor Jiří Růžička. Úvahu srovnávající zrazující apoštoly s příslušníky Státní bezpečnosti pronese farář Lukáš Volkman. Recitaci epigramů a sarkastických básní obstará Jan Szymik. Večerem bude provázet hudba rockové undergroundové kapela Svatopluk s písněmi pronásledovaného disidenta Svatopluka Karáska. To celé pak bude doplněno dobovými fotografiemi, hesly, vtipy a karikaturami.