25. 1. / Děti a vnuci. Totalitarismus a transgenerační trauma

  • Termín: 25. 01. 2024, 19:00
  • Místo konání: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, 110 00 Praha 1

Nový diskusní cyklus „CIRKUS ÚSTR“ si klade za cíl vnášet do veřejného prostoru témata z dějin 20. století reflektovaná z nových perspektiv. Název cyklu vyjadřuje nadsázku, nikoli zmatek: odkazuje na antický „circus“, amfiteátr okrouhlého tvaru, v němž mimo jiné probíhaly gladiátorské zápasy, a zároveň na kulatý stůl jako symbol rovnosti těch, kteří u něj sedí, diskutují a polemizují.

Evropské a české dějiny 20. století jsou rámovány utrpením dvou světových válek a běsy totalitních režimů, zejména komunismu a nacionálního socialismu, které se vyznačovaly genocidními rysy (gulag, holokaust). Také v Československu se v letech 1938–1989 staly obětí těchto obludných ideologií statisíce lidí, přičemž jejich potomci si v sobě nesou různá traumata, která v českém kontextu nejsou až na výjimky příliš zkoumána a uzdravována. Proto v rámci série debat s názvem CIRKUS ÚSTR otvírá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla i téma transgeneračního traumatu.

Hosty první debaty za moderace historika a filozofa Petra Hlaváčka, ředitele Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR, budou psycholožka Zuzana Peterová, historička Pavla Plachá a historik a spisovatel Petr Placák.