ZPRÁVA: ÚSTR k tvrzením pana senátora Tomáše Czernina

Ústav pro studium totalitních režimů uvádí na pravou míru tvrzení pana senátora Tomáše Czernina, která se objevila v článku V ÚSTR to opět vře, lidé mluví o tlacích a Další otřesy v ÚSTR: Vedení čelí obviněním z nátlaku či cenzury, stěžuje si i senátor v Deníku N, respektive denikn.cz dne 15. března 2023 od (stejného) autora Lukáše Prchala.

V článku zmiňovaná výstava není v Plánu činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů na tento rok (2023). Vzhledem k tomu, že díky fatálnímu selhání rekonstrukce hlavního sídla ÚSTR, za níž nese plnou zodpovědnost předchozí vedení – bývalý ředitel Zdeněk Hazdra a jeho náměstek Ondřej Matějka – nemá ÚSTR již přes šest let „střechu nad hlavou“ a jeho zaměstnanci jsou rozeseti po celé Praze, zatímco výstavní panely, knihy, publikace apod. musí být umístěny v komerčně pronajímaných skladech, více či méně k tomuto účelu vhodných. U mnoha výstav, jež nebyly dlouhý čas používány, Ústav pro studium totalitních režimů nemůže garantovat jejich technický stav, umožňující veřejnou prezentaci. Panu senátorovi jsme tyto skutečnosti sdělili. Nejedná se o žádné výmluvy a ani cenzuru v případě pana Hazdry, který je jedním ze spoluautorů dané výstavy.

Na základě výsledků nezávislé veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí ČR (květen 2021), která konstatovala množství závažných pochybení ze strany předchozího vedení (Hazdra / Matějka), provádí finanční úřad vlastní šetření. Na jeho základě obdržel Ústav pro studium totalitních režimů již dva platební výměry za porušení rozpočtové kázně. Tento týden obdržel ÚSTR další oznámení o dalším platebním výměru, a to za nezákonné dělení veřejných zakázek. To vše je důsledkem hospodaření předchozího vedení. Pro Ústav pro studium totalitních režimů se jedná o značnou finanční zátěž a nečekané náklady, které musí hradit ze svého rozpočtu. ÚSTR bude veškeré platební výměry vymáhat zákonnou cestou, a je proto pochopitelné, že není možné, aby byli Zdeněk Hazdra s Ondřejem Matějkou zapojeni do projektů Ústavu pro studium totalitních režimů či například kurátory výše uvedené výstavy, jež je zaměstnaneckým dílem ÚSTR. Není však pravda, že Ústav pro studium totalitních režimů zakázal, aby u dané výstavy chyběla informace, kdo jsou její autoři.

Zpracovalo Tiskové oddělení ÚSTR