Chronologie

Chronologický přehled přibližuje důležité události roku 1989 v Československu a ve vybraných zemích Východního bloku. Pro komparaci jsme zvolili sousední Německou demokratickou republiku, Polsko, Maďarsko a Sovětský svaz. Prostřednictvím časové osy lze porovnat vývoj v ČSSR a ostatních státech, směřující ke zhroucení socialistických diktatur v samém závěru osmdesátých let.

Rok 1989

18. ledna

Estonsko jako první svazová republika SSSR přijímá jazykový zákon nařizující občanům, kteří neovládají estonský jazyk, aby se jej do čtyř let naučili. V následujících měsících podobné zákony přijímají i další svazové republiky, ve kterých není ruština dominantním jazykem místního obyvatelstva.

15. února

Poslední sovětští vojáci opouštějí Afghánistán. Konec sovětské intervence zahájené v roce 1979.

26. března

Volby do Sjezdu lidových poslanců. Úspěch proreformních kandidátů.

9. dubna

V Tbilisi se koná zprvu pokojná demonstrace za nezávislost Gruzie. Proti shromáždění zasahuje armáda. Na místě zůstávají dvě desítky mrtvých a stovky raněných.

15.–18. května

Michail Gorbačov na oficiální návštěvě Čínské lidové republiky (ČLR). Normalizace vztahů mezi oběma mocnostmi.

3.–12. června

Etnické nepokoje v Uzbecké SSR mezi Uzbeky a Turky si vyžádají asi 90 mrtvých.

6. červenec

Michail Gorbačov vystupuje na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku s projevem, ve kterém zdůrazňuje, že Sovětský svaz nadále nebude zasahovat do vnitřních záležitostí zemí střední a východní Evropy.

10. července

V sibiřském Kuzbasu začíná stávka 150 000 horníku za lepší pracovní a sociální podmínky. Postupně se k nim přidávají horníci z Donbasu a dalších průmyslových oblastí SSSR.

23. srpna

V den 50. výročí podepsání paktu Ribbentrop-Molotov vytváří dva miliony lidí „živý řetěz“ spojující hlavní města pobaltských republik Tallinn, Rigu a Vilnius.

7. října

Gorbačov se ve východním Berlíně účastní oslav 40. výročí založení NDR a vyzývá vedoucí funkcionáře SED k zahájení systémových reforem.

28. listopadu

Nejvyšší sovět SSSR ukončil přímou správu Náhorního Karabachu zavedenou v lednu 1989. V následujících měsících a letech eskaluje arménsko-ázerbajdžánský ozbrojený konflikt, který vypukl v roce 1988.

2.–3. prosince

Schůzka amerického prezidenta George H. Bushe a generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova na Maltě. „Oficiální konec studené války.“