Chronologie

Chronologický přehled přibližuje důležité události roku 1989 v Československu a ve vybraných zemích Východního bloku. Pro komparaci jsme zvolili sousední Německou demokratickou republiku, Polsko, Maďarsko a Sovětský svaz. Prostřednictvím časové osy lze porovnat vývoj v ČSSR a ostatních státech, směřující ke zhroucení socialistických diktatur v samém závěru osmdesátých let.

Rok 1989

16.–18. ledna

Jednání ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) končí vyslovením souhlasu s legalizací nezávislých odborů a zahájením dialogu mezi vládou a opozicí.

6. února

Začínají jednání u „kulatého stolu“ mezi vládou a opozicí.

15. března

Legalizace směny zahraničních měn. Po celé zemi vznikají soukromé směnárny.

5. dubna

Konec jednání u „kulatého stolu“. Přijaté dohody znamenají faktický konec mocenského monopolu PSDS: legalizace Solidarity, částečně svobodné volby do Sejmu, zcela svobodné volby do nově zřízené horní komory parlamentu (Senát), znovuzavedení funkce prezidenta.

8. května

Ve Varšavě vychází první číslo deníku Gazeta Wyborcza, volebních novin Solidarity. Šéfredaktorem listu je historik a disident Adam Michnik.

4. a 18. června

První a druhé kolo voleb do Sejmu a Senátu. Drtivý úspěch opozice.

9.–11. července

Na oficiální návštěvu Polska přijíždí americký prezident George H. Bush. Příslib americké finanční pomoci na podporu ekonomické transformace země.

17. července

Obnovení diplomatických styků mezi Polskem a Vatikánem.

19. července

Parlament volí prezidentem dosavadního prvního tajemníka PSDS generála Wojciecha Jaruzelského.

24. srpna

Předsedou vlády se stává Tadeusz Mazowiecki (Solidarita), první nekomunistický premiér Polska od roku 1946.

7. září

Nařízením ministra vnitra jsou rozpuštěny motorizované milice (ZOMO), paramilitantní jednotky určené k potlačování nepokojů.

10. října

Představen tzv. Balzerowiczův plán, program ekonomických reforem směřující k zavedení tržního hospodářství v Polsku.

23. listopadu

Rozhodnutím Sejmu jsou rozpuštěny lidové milice (ORMO).

29. prosince

Novelizace ústavy. Změna názvu státu na Polská republika.