Chronologie

Chronologický přehled přibližuje důležité události roku 1989 v Československu a ve vybraných zemích Východního bloku. Pro komparaci jsme zvolili sousední Německou demokratickou republiku, Polsko, Maďarsko a Sovětský svaz. Prostřednictvím časové osy lze porovnat vývoj v ČSSR a ostatních státech, směřující ke zhroucení socialistických diktatur v samém závěru osmdesátých let.

Rok 1989

20. ledna

První veřejné rozhovory mezi zástupci Maďarské socialistické dělnické strany (MSDS) a opozicí.

10.–11. února

Ústřední výbor MSDS oficiálně uznává revoluci roku 1956 za lidové povstání, nikoliv kontrarevoluci. Zároveň se vyslovuje pro zavedení politického systému více stran.

8.–9. května

Na zasedání ústředního výboru MSDS je János Kádár na vlastní žádost uvolněn z postu předsedy strany.

13. června

Začínají rozhovory mezi vládou a opozicí u „kulatého stolu“.

16. června

V Budapešti je slavnostně pohřben Imre Nagy, vůdce revoluce 1956. Obřadu konaného na den přesně 31 let po Nagyově popravě se účastní statisíce Maďarů.

6. července

Nejvyšší soud vydává rozhodnutí o rehabilitaci Imre Nagye. Ve stejný den umírá János Kádár.

11.–13. července

Na návštěvu Maďarska přijíždí americký prezident George H. Bush. Během svého pobytu se setkává se zástupci vlády i opozice.

19. srpna

„Panevropský piknik“ na maďarsko-rakouských hranicích poblíž Šoproně. Krátkodobého otevření hranice v rámci mírové demonstrace organizované Panevropskou unií využije několik stovek občanů NDR k útěku na Západ.

10. září

Ministr zahraničních věcí Gyula Horn bez souhlasu východního Berlína oznamuje, že všichni občané NDR nacházející se na území Maďarska mohou volně vycestovat na Západ.

18. září

Konec jednání u „kulatého stolu“. Zástupci MSDS a opozičních stran uzavírají dohodu o postupném přechodu Maďarska k demokratickému politickému systému. Termín svobodných voleb je stanoven na jaro 1990.

7. října

Rozpuštění MSDS a založení Maďarské socialistické strany.

23. října

Změna názvu státu na Maďarská republika.

26. listopadu

Referendum o pořadí parlamentních a prezidentských voleb v roce 1990. Občané se vyslovují pro přednostní konání parlamentních voleb.