Radim Palouš (1924)

Filosof, pedagog a komeniolog, v letech 1990–1994 rektor University Karlovy. Pořádal domácí filosofické semináře, samizdatově vydával mimo jiné spisy Jana Patočky. Roku 1977 podepsal Chartu 77 a v letech 1982–83 byl jejím mluvčím. Je držitelem řady cen, čestných doktorátů převážně zahraničních univerzit, a také nositelem Řádu T. G. Masaryka III. třídy.

Přepis není k dispozici