Oficiální propaganda

Pohotovostní jednotka Veřejné bezpečnosti – nácvik zásahu proti demonstrantům

Nácvik zásahu proti demonstrantům

Pochod příslušníků SNB a Lidových milicí – Ústí nad Labem (květen 1985)

Pochod příslušníků SNB, Pohraniční stráže a Lidových milicí